Onderwijs op afstand is niet alleen de dagelijkse realiteit voor scholieren en studenten. Ook erkende vluchtelingen die taallessen volgen, zijn gebonden aan online scholing. Zo ook de Syrische statushouder Aseem. Er was alleen één probleem: hij had geen computer. Woonbegeleider Joop Hardam van het Leger des Heils heeft Aseem onder zijn hoede genomen en zag hoe de Syriër verstoken raakte van de lessen. Hij schakelde daarom Rijnmond Helpt in met de vraag of Aseem een laptop kon krijgen. BlijNieuws van RTVRijnmond