©Gent

Bewoners van smalle straten in Gent, kunnen nu samen met hun overbuur een groenslinger aanvragen. De Stad spant kabels en onderhoudt de slinger. Gentenaars die in een smalle straat wonen, kunnen nu samen met hun overbuur een groenslinger aanvragen. Zelf planten ze allebei een flinke klimplant in hun geveltuin. De Stad Gent spant de kabels en leidt de planten de straat over. Zo krijgen ook smalle straten in Gent een fleurig beeld en mussen, vlinders of bijtjes aan de voordeur. In een stad is groen belangrijk. Niet alleen zijn planten mooi om zien en geven ze de straat kleur en geur. Groen zorgt ook voor vogels, bijtjes en ander leven. En het geeft koelte in de zomer. Zo dragen groenslingers bij aan de klimaatdoelstellingen van de Stad Gent.
BlijNieuwslezersbijdrage van schitterend initiatief uit Gent, België die ons inziens ook in alle Nederlandse gemeenten uitgerold zou mogen worden! Delen is vermenigvuldigen 😊

Ook in smalle straten hebben we voldoende groen nodig. Waar mogelijk plant de Stad Gent straatbomen. In straten smaller dan 10 meter is er weinig plaats voor straatbomen. Daar geven we bewoners nu de kans om hun straat op te fleuren met groenslingers.’ Rudy Coddens, schepen van openbaar groen

In 2017 legde de Groendienst een eerste groenslinger aan tussen twee huizen in de Brandstraat. Vanaf 1 maart 2018 kan dat ook in andere smalle straten. Voor de aanvragers zijn er geen kosten aan verbonden.
Wat is een groenslinger?
Een groenslinger is een slinger van klimplanten die vanuit twee (schuin) tegenover elkaar liggende straatgeveltuinen over de straat worden geleid. De klimplanten groeien langs de gevels tot een hoogte van minstens 5 meter. Dan steken ze met horizontale kabels de straat over.

Hoe werkt het?
Bewoners van een smalle straat kunnen samen met hun overbuur een groenslinger aanvragen. Dat doen ze online op www.stad.gent/geveltuinen.
De aanvragers hebben allebei een geveltuin of leggen er één aan. In de geveltuin planten ze een klimplant die snel en hoog groeit. Daarvoor hebben ze keuze uit een lijst van 5 soorten.
De Groendienst laat de verticale en de horizontale kabels spannen. Dat gebeurt telkens in mei of in november.
De overburen onderhouden de geveltuin tot op 3 meter hoogte. De Groendienst onderhoudt de kabels en de groenslinger boven 3 meter hoogte.
De groenslinger kan door eigenaars of huurders aangevraagd worden. In dat laatste geval moeten de eigenaars zich wel akkoord verklaren met het plaatsen van de kabels langs de gevel.

Aanvragers hoeven niet te betalen voor het plaatsen van de kabels en het onderhoud van de groenslinger. De Stad Gent biedt dit gratis aan.

Welke planten?
Niet elke plant groeit even hoog en even snel. Voor de groenslingers hebben we flinke groeiers nodig. Wie een groenslinger aanvraagt, zorgt zelf voor de klimplant. Hij of zij heeft keuze uit deze soorten:

Clematis montana Rubens – bergbosrank ‘Rubens’
Parthenocissus quinquefolia – vijfdelige wingerd
Passiflora caerulea – blauwe passiebloem
Vitis coignetiae – rode wijnstok
Aristolochia durior – Duitse pijp
Akebia quinata of Akebia trifoliata of Akebia x pentaphylla – klimaugurk of chocoladewingerd
Naast de klimplant mogen in de geveltuin nog andere planten gezet worden. De mogelijkheden daarvoor zijn zo goed als eindeloos. Op www.stad.gent/geveltuinen en in de folder ‘Fleur je gevel op’ zijn enkele plantencombinaties te vinden.

Als Gentenaars 15 buren verzamelen, dan komt de Groendienst gratis langs voor een infoavond over geveltuinen en groenslingers.
BlijNieuws! Bron: https://stad.gent/natuur-milieu/nieuws-evenementen/gentenaars-kunnen-smalle-straten-opfleuren-met-een-groenslinger