Vanaf begin februari 2019 vind je geen plastic waterflesjes meer in de frisdrankautomaten in de universiteitsgebouwen van de Universiteit Utrecht (scheelt in elk geval meer dan 25.000 plastic flesjes per jaar!). Omdat er in Nederland kwalitatief uitstekend water uit de kraan komt, vindt de Universiteit Utrecht deze flesjes overbodig. Zij wil de hoeveelheid plastic afval verminderen die de universiteit produceert. Minder plastic afval betekent minder CO2 uitstoten. Dit past bij de ambitie van de UU om in 2030 CO2-neutraal te zijn. Meer weten? www.uu.nl/reduceplastic. BlijNieuws!